22KT Beautiful Yellow Gold earring 4.3gms

  • $580.00